Ders Dağılımı ve Ders Kataloğu

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERS KATALOĞU

Kısaltmalar:  T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin Kredisi; ECTS= European Credit Transfer System

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. YARIYIL

II. YARIYIL

ETE 103

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

2

0

2

3

ETE 104

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

2

0

2

4

ETE 105

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

4

ETE 106

Osmanlı Türkçesi II

2

0

2

5

ETE 107

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

2

4

ETE 108

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2

0

2

4

ETE 109

Yazılı Anlatım I

2

0

2

3

ETE 110

Yazılı Anlatım II

2

0

2

4

ETE 111

Sözlü Anlatım I

2

0

2

3

ETE 112

Sözlü Anlatım II

2

0

2

4

ETE 113

Yazı Yazma Teknikleri

1

2

2

4

AİİT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

AİİT 101

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

YD  102

Yabancı Dil II

3

0

3

4

YD   101

Yabancı Dil I

3

0

3

4

EEB 124

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

3

EEB 121

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

3

 

TOPLAM

18

0

18

30

 

TOPLAM

19

2

20

30

 

 

 

 

 

 

 

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

ETE 201

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

2

0

2

4

ETE 202

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

3

0

3

4

ETE 203

Türk Halk Edebiyatı I

2

0

2

4

ETE 204

Türk Halk Edebiyatı II

2

0

2

4

ETE 205

Eski Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

ETE 206

Eski Türk Edebiyatı II

2

0

2

4

ETE 207

Yeni Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

ETE 208

Yeni Türk Edebiyatı II

2

0

2

4

ETE ***

Seçmeli (Alan) I

3

0

3

4

ETE 214

Genel Dilbilimi

3

0

3

4

EGK213

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

EGK 210

Bilgisayar II

2

2

3

3

EGK209

Bilgisayar I

2

2

3

3

EGK 212

Etkili İletişim

3

0

3

4

EEB 217

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

EEB 220

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

3

 

TOPLAM

18

2

19

30

 

TOPLAM

19

4

21

30

 

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

ETE 301

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

2

2

3

5

ETE 302

Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi

2

2

3

5

ETE 303

Anlama Teknikleri. II: Dinleme Eğitimi

2

2

3

4

ETE 304

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

2

2

3

5

ETE 305

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

4

ETE 306

Yabancılara Türkçe Öğretimi

2

0

2

4

ETE 307

Dünya Edebiyatı

3

0

3

4

EGK 314

Uygarlık Tarihi

2

0

2

3

EGK311

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

5

EGK 308

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

4

ETE309

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

4

ETE 310

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

4

EEB 319

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

EEB 311

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

5

 

TOPLAM

14

8

18

30

 

TOPLAM

15

6

18

30

 

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

ETE 401

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

2

2

3

6

ETE ***

Seçmeli (Alan) II

3

0

3

6

ETE 403

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

2

0

2

6

ETE ***

Seçmeli (Alan)  III

2

0

2

5

EGK ***

Seçmeli (Genel Kültür) I

2

0

2

4

ETE 406

Dil ve Kültür

2

0

2

4

EEB 413

Okul Deneyimi

1

4

3

5

EGK ***

Seçmeli (Genel Kültür) II

2

0

2

3

EEB 417

Rehberlik

3

0

3

5

EEB 418

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

5

EEB 415

Özel Eğitim

2

0

2

4

EEB 412

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

7

 

TOPLAM

12

6

15

30

 

TOPLAM

13

6

16

30

 

GENEL TOPLAM

128

34

145

240

 

 

SEÇMELİ ALAN DERSLERİ

 

SEÇMELİ GENEL KÜLTÜR DERSLERİ

ETE 211

Çağdaş Türk Edebiyatı

2. Yıl 3. Yarıyıl

EGK 405

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

4. Yıl 7. Yarıyıl

ETE 215

Osmanlı Türkçesi Metinleri

EGK 407

Medeniyetler ve Kültürlerarası Diyalog

ETE 219

Göstergebilim

EGK 409

Felsefe

ETE 221

Dekoratif Yazı Teknikleri

EGK 422

İnsan Hakları

4. Yıl 8. Yarıyıl

ETE 402

Türk Tasavvuf Edebiyatı

4. Yıl 8. Yarıyıl

EGK 424

Türk Halk Müziği

ETE 404

Klasik Türk Edebiyatı Metin Çözüml.

EGK 426

Türk Tarihi ve Kültürü

ETE 408

Hikâye ve Roman Çöz. Tek. ve Uyg.

 

ETE 410

Şiir Çözümleme Teknik ve Uygulam.

ETE 414

Türk Dili Tarihi

4. Yıl 8. Yarıyıl

ETE 416

Etimoloji

ETE 420

Edebî Akımlar

ETE 428

Edebî Mitler ve Arketipler

 

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERS DAĞILIMI

I. SINIFLAR

KODU

DERSLER

T

U

K

ÖĞRETİM ELEMANI

ETE 103

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

2

0

2

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

ETE 105

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI

ETE 107

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

2

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

ETE 109

Yazılı Anlatım I

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI

ETE 111

Sözlü Anlatım I

2

0

2

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA

ETE 113

Yazı Yazma Teknikleri

1

2

2

Öğr. Gör. Recep KÖSE

AİİT 101

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin DİNÇ

YD 101

Yabancı Dil I

3

0

3

Okt. Özlem Mukaddes PERİŞAN

EEB 121

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZCAN

 

TOPLAM

19

2

20

 

II. SINIFLAR

KODU

DERSLER

T

U

K

ÖĞRETİM ELEMANI

ETE 201

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

2

0

2

 Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

ETE 203

Türk Halk Edebiyatı I

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI

ETE 205

Eski Türk Edebiyatı I

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI

ETE 207

Yeni Türk Edebiyatı I

2

0

2

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

ETE 215

Osmanlı Türkçesi Metinleri (Seçmeli I)

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI

ETE 211

Çağdaş Türk Edebiyatı

(Seçmeli I)

3

0

3

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

EGK 213

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ

EGK 209

Bilgisayar I

2

2

3

Yrd. Doç. Tayfun SERVİ

EGK 217

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

Öğr. Gör. Suat ÇAPUK

 

TOPLAM

18

2

19

 

III. SINIFLAR

KODU

DERSLER

T

U

K

ÖĞRETİM ELEMANI

ETE 301

Anlama Tek. I: Okuma Eğitimi

2

2

3

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA

ETE 303

Anlama Tek. II: Dinleme Eğitimi

2

2

3

Doç. Dr. Ahmet AKKAYA

ETE 305

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

ETE 307

Dünya Edebiyatı

3

0

3

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI

EGK 311

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

Yrd. Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

ETE 309

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

Yrd. Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ

EBB 319

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TAŞAR

 

TOPLAM

14

8

18

 

IV. SINIFLAR

KODU

DERSLER

T

U

K

ÖĞRETİM ELEMANI

ETE 401

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

2

2

3

Yrd. Doç. Dr. Fatih ALKAYIŞ

ETE 403

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

2

0

2

Yrd. Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ

EGK 405

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

(Seçmeli Genel Kültür)

2

0

2

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

EGK 409

Medeniyetler ve Kültürler Arası Diyalog (Seçmeli Genel Kültür)

2

0

2

Prof. Dr. Hacı Duran

EBB 413

Okul Deneyimi

1

4

3

Yrd. Doç. Dr. Ruhan KARADAĞ

Öğr. Gör. Recep KÖSE

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAK

Yrd. Doç. Dr. M. Emin DİNÇ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TAŞAR

EBB 417

Rehberlik

3

0

3

Abdulkerim IŞIK

EBB 415

Özel Eğitim

2

0

2

Öğr. Gör. Tahsin FIRAT

 

TOPLAM

12

6

15

 

 

                      Doç. Dr. Ahmet AKKAYA

                    Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı