Misyon & Vizyon

VİZYONUMUZ

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, kendini ifade edebilen, iletişim kurabilen, bilimsel düşünen, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu olabilen, okumaktan ve öğrenmekten zevk alabilen, bilgi teknolojilerini kullanan ve üreten bireyler yetiştirmek Türkçe Eğitimi Bölümünün vizyonudur.

MİSYONUMUZ

Türkçe Öğretmenliği Bölümünün misyonu çağın bilgi toplumuna uygun, bulunduğu çevreye kolaylıkla uyum sağlayabilen, yaratıcı, düşünen, eleştiren, kendini geliştirebilen ve düşüncelerini ifade edebilen bireyleri yetiştirebilecek düzey ve kapasitede öğretmen/eğitimciler ve bu öğretmen/eğitimcilerin yetişmesine katkıda bulunacak olan eğitimciler, araştırmacılar yetiştirmektir.