Hakkında

2008 tarihinde kurulan bölümümüz bünyesinde 2 Yrd. Doç. Dr. ve 3 Arş. Grv. olmak üzere 5 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümümüzdeki öğrenci sayısı 183’tür. Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkânları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışılmaktadır. Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilebilmektedir.

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜNÜN AMACI

Türkçe Eğitimi Bölümünün amacı, Türkçeye her yönüyle hâkim, akademik ve meslekî açıdan bilimsel yeterliklere sahip, Türkçenin taşıdığı değeri anlamış, onunla verilen eserleri çağdaş öngörü ve teorilerle irdeleyebilecek nitelikli öğretmenler, bilimsel donanım edinmiş akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

ALINACAK DERECE

Bu bölüm, yükseköğretimde Türkçe Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Öğretmenliği alanında lisans derecesine sahip olunur.